Protokoll Uppstartsmöte 2014-02-19

Protokoll Uppstartsmöte Piratpartiet Örkelljunga

 

 1. Mötets öppnande

  mötet öppnas 1700

 2. Fastställande av röstlängd

  Christoffer Eldengrip, Alexander Ottosson, Mattias Lindell, Mateuzs Rosenqvist, Dennis Verdes,

 3. Mötets behörighet

  mötet anses behörigt

 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

  Ordförande Christoffer Eldengrip, Sekreterare Christoffer Eldengrip, Justerar Alexander Ottosson, Justerar Mattias Lindell

 5. Godkännande av dagordningen

  dagordningen godkänns

 6. Föreningens bildande och antagande av stadgar

  Föreningen anses bildad och antar de av piratpartiet fastställda stadgarna.

 7. Årets verksamhetsplan

  Piratpartiet Örkelljunga skall sätta upp möjligheter för donationer till partiets kommunala verksamhet.

  Piratpartiet Örkelljunga skall under året bedriva en lokal valkampanj med mål att öka partiets stöd i valen 2014.

  Piratpartiet Örkelljunga skall ta fram en lista för kommunvalet.

  Piratpartiet Örkelljunga skall ta fram ett kommunpolitiskt program.

 8. Budget

  Intäckter

  2000:- bidrag från partiet centralt

  Utgifter

  500:- Bankavgift

  1000:- Valsedlar

  500:- Övrigt

  Resultat 0:-

 9. Val av årets styrelse

  Ordförande Christoffer Eldengrip

  Kassör Alexander Ottosson

  Sekreterare Mattias Lindell

 10. Val av antal ledamöter och val av dess

  1.Dennis Verdes

  2.Mateuzs Rosenqvist

 11. Val av årets revisor och dennes ersättare

  Revisor Oskar Levin

  Ersättare Ingvar Kullberg

 12. Val av årets valberedare

  Vakant

 13. Antagande av kommunalpolitisktprogram

  Mötet antog det bifogade förslaget

 14. Styrelsen får i uppdrag att ta fram formerna för framtagandet av kommunalvalslistan.
 15. Mötet avslutas 1711

Sekreterare Christoffer Eldengrip Justerare Alexander Ottosson Justerare Mattias Lindell

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>